Inkoop, verkoop, reparatie, revisie en exploitatie van flipperkasten en andere speelautomaten. Bel ons op werkdagen van 9:00 tot 17:00 op nummer 06-27 456 890 of 06-1755 5369.

Shopping Cart:

0 item(s) - € 0,00

Reparatie aan huis

Algemeen 

Flipperkasten zijn onderhoudsgevoelige machines. Bij elk gebruik slijten mechanische onderdelen en worden speelveld onderdelen vies. Ook de vele lampjes in een flipperkast hebben helaas niet het eeuwige leven. Het komt dan ook voor dat uw flipperkast onderhoud nodig heeft. Dat kan in de vorm van een onderhoudsbeurt of in de vorm van een reparatie zijn.

Nu is spelen op een flipperkast een andere hobby dan ze onderhouden, laat staan te repareren. Een flipperkast is technisch gezien een hoogwaardige machine waarin (micro)electronica en mechanica op kunstige wijze met elkaar verweven zijn. Mede hierdoor is er veel ervaring en kennis vereist om succesvol een defecte flipperkast te kunnen repareren. Multigame heeft dit in huis.

Omdat een flipperkast groot en zwaar is, (en veelal op een etage staat) en u daardoor vaak niet in de gelegenheid bent uw flipper naar een werkplaats te brengen, komt Multigame door heel noord Nederland uw flipperkast aan huis repareren. Ook als deze niet bij Multigame werd aangeschaft.


Hoe werkt het

U belt (06-27 456 890) of mailt techniek@multigame.biz met een verzoek voor een reparatie/onderhoudsbeurt. Multigame verwerkt het verzoek in een opdrachtbon. In deze bon staan zaken zoals wat er defect is, wat u precies gedaan wilt hebben en of er een maximum prijs is afgesproken. Vervolgens wordt u teruggebeld voor het maken van een afspraak en eventueel aanvullende gegevens. Tijdens of direkt na de werkzaamheden vult de monteur de opdrachtbon verder in (uren/kilometers/onderdelen/werkzaamheden) en laat u tekenen voor uw accoord voor de verrichtte werkzaamheden. De monteur voorziet de kast van een sticker van Multigame. Op basis van de getekende bon maakt Multigame een faktuur, welke naar u wordt gestuurd (evt. per mail) en u binnen 14 dagen aan Multigame moet voldoen.

Onderdelen

Flipperkasten zijn er van diverse merken en per merk zijn er duizende veschillende modellen, welke per model soms uit meer dan 10.000 onderdelen bestaan. Hoewel de monteur de meest gangbare onderdelen aan boord heeft, kan het voorkomen dat er iets besteld moet worden. In dit geval zal de monteur een 2e afspraak met u moeten maken. Hiervoor zijn niet opnieuw reiskosten verschuldigd. Gelukkig komt dit niet vaak voor en u als klant kan dit helpen voorkomen door duidelijk uw defect te omschrijven en daarbij aan te geven of er iets is afgebroken of ontbreekt. Wanneer vooraf duidelijk is wat de monteur nodig heeft, dan neemt hij die onderdelen zeker mee.

Tarieven 

Multigame faktureert per gewerkt uur 49,95 euro (incl. btw). Dit tarief start bij aankomst bij de klant en stopt bij vertrek van de monteur.

De voorrijkosten staan in onderstaande tabel:

 

 Groningen  € 65,00
 Friesland  € 50,00
 Drenthe  € 65,00
 Flevoland  € 65,00
 Noord Holland  € 65,00
 Overijssel  € 75,00

 

In de overige provincies wordt door Multigame geen service verleend. 

 

Garantie

Op de reparatie heeft u 30 dagen garantie. Let wel, een reparatie aan de flippers geeft geen garantie op de rest van de machine. De garantie heeft alleen betrekking op het gerepareerde onderdeel van uw machine. 

Wanneer u heeft getekend voor akkoord voor de uitgevoerde werkzaamheden, geeft u daarmee aan dat op het moment van tekenen de reparatie naar behoren en succesvol is uitgevoerd. U ben vanaf dat moment ook verplicht de bijbehorende faktuur te voldoen. Ook als er,  voordat u heeft betaald,  iets anders aan uw automaat defect gaat. Wanneer bijvoorbeeld een storing aan de flippers wordt hersteld en 10 dagen later heeft u geen geluid meer, maar de flippers werken nog prima, dan bent u toch verplicht de werkzaamheden aan de flippers te betalen.

Wanneer u zelf aan uw machine werkt vervalt elke vorm van garantie. Dit is ter beoordeling van de monteur die ter plaatse komt. Onze monteurs zijn ervaren genoeg om dit te kunnen herkennen.